Liên Hệ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế

ĐC : Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

SĐT : 0918 646518

Mail : quocte.honghanh@gmail.com