QUY TRÌNH LÀM VIỆC

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV QUỐC TẾ


Với mọi đơn hàng, chúng tôi đều xử lý theo một quy trình làm việc giống nhau. Trước khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng để kiểm xem năng lực của chúng tôi có đáp ứng nhu cầu khách hàng không. Tiếp tới chúng tôi triển khai hợp đồng theo yêu cầu và bàn giao khách hàng.

quy trình làm việc